Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

HELP ONS DE OEKRAÏNERS HELPEN

Het zal u niet ontgaan zijn dat de situatie in Ukraine en de landen eromheen er niet beter op is geworden. Velen zijn op de vlucht, met alleen een koffer of een tas, en hebben huis en haard verlaten.


Via onze partnerorganisatie Fundația Transilvană Alpha in Târgu Mureș worden we van de actuele situatie aan de grensovergang in het noordoosten van Roemenië op de hoogte gehouden.

Anders dan de beelden tonen vinden veel vluchtelingen direct een oplossing aan de Roemeense kant van de grens. Familie, vrienden, kennissen of andere relaties weten velen van hen gelijk mee te nemen naar hun eigen locaties of brengen ze verder naar andere landen. Toch, en dit moeten we niet onderschatten, zijn er vluchtelingen die geen directe contacten hebben. Voor deze mensen willen wij ons inzetten vanuit het kantoor in Târgu Mureș.


Op 1 maart jl. is er overleg geweest met de sociale dienst, het gemeentebestuur, Rode Kruis en een andere humanitaire organisatie in Târgu Mureș en met een medisch specialist werkend in de noordelijke grensplaats Siret. Hij heeft in overleg met het Rode Kruis in Ukraine een lijst samengesteld met medische spullen. Denk aan verband maar ook hechtnaalden, draad en materialen om brandwonden te behandelen. Daarnaast wordt om pijnmedicatie gevraagd. Aan de hand van de lijst hebben wij besloten de vluchtelingen hiermee te helpen. Afgelopen donderdag 3 maart is een team van ons naar Siret gereden om alle gevraagde medische benodigdheden te overhandigen aan de verantwoordelijk organisatie daar. De leiding is in handen van een medicus die bevriend is met Dr. Alexandru Lupșa, de oprichter van ons centrum in Târgu Mureș.

Inmiddels is er in ons centrum een slaapzaal ingericht voor 10 personen. Uiteraard voorzien wij in douche- en wasgelegenheid en maaltijden.


Voor dit doel hebben wij € 15.000 uitgetrokken. Het grootste deel (€ 12.500,-) is bestemd voor de medische benodigdheden. De rest schatten wij nodig te hebben voor de opvang. Ook voor de kinderen is er opvang. De verwachting is dat de vluchtelingen kort in de opvang zullen verblijven. Ons telefoonteam staat de vluchtelingen terzijde met het vinden van de juiste oplossing voor de problemen waar ze voor komen te staan.


We willen u vragen of u ons wilt steunen en een bijdrage (o.v.v. vluchtelingen) over wilt maken naar onze rekening zodat wij daadwerkelijk gerichte hulp kunnen verlenen en de medemensen helpen.

Hoe het begon

De basis van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt bij mevrouw Geertje van der Heide uit Schoonhoven. Zij was al ruim voor de val van Ceaușescu in december 1989 in Roemenië en ervoer aan den lijve wat onderdrukking, armoede, corruptie en communistisch bewind met mensen deed. Zij was in Roemenië (met georganiseerde reizen) om medische redenen maar raakte al gauw in gesprek met haar behande-laars en hun vrienden. 

Meer

Het revalidatiecentrum Perseverența

Wat ging hieraan vooraf? Onder andere door haar activiteiten in de stad Sovata kwam zij al gauw in contact met Dr. Alexandru Lupșa. Na vele gesprekken en bezoeken van ons aan Roemenië en Roemenen aan Nederland, is er in overleg met de zusterstichting Fundația Transilvană Alpha in Târgu Mureș, Roemenië, een (notarieel) verbond gesloten tot het doen bouwen en onderhouden van een revalidatie-centrum voor gehandicapte kinderen in Târgu Mureș. 

Meer

Nieuws: Ambulance naar West-Oekraïns ziekenhuis 

De in 2021 gedoneerde ambulance is in juli 2022 geschonken aan de West Oekraïnse stad Veliki Bicikiv, regio Transkarpatië. 

Bevolking: Ongeveer 10.000 inwoners. Het aantal inwoners in het ge-bied (straal van 40 km) is 30.000 inwoners. Oorlogsvluchtelingen ca. 3.800. 

Nabijgelegen ziekenhuizen: Teceul Mare (Thecev) en Rahau (Rachiv), beide op ongeveer 40 km afstand (ten westen en oosten).

Meer

Uitgelicht: Enikő en de kinderen van Fületelke

Een aantal jaren geleden (2017) hebben we (Derk en Tom) tijdens een bezoek aan Roemenië Enikő ontmoet. Enikő was al bekend bij de medewerkers van Alpha.

Ze is rond de 50 jaar en is weduwe. Haar man overleed toen hun twee dochters nog erg jong waren. 

Ze was onderwijzeres en leeft al enige jaren van een uitkering, omdat ze wegens haar gezondheid afgekeurd is en daarnaast heeft ze een klein nabestaandenpensioen van haar man.

Ze heeft het naar haar mening toch nog erg goed en wil daarom iets terug doen voor de armste medemensen. Ze hoorde van een groep zigeuners die met hun gezinnen in Fületelke, een naburig dorp, wonen. Hun kleine uitkering wordt voornamelijk besteed aan drank en sigaretten. De kinderen krijgen wel wat onderwijs, maar weinig te eten. Dus zonder ontbijt naar school en ’s avonds wat brood of wat pap.

Zie ook Project Enikő ...Film: Revalidatiecentrum Perseverența in beeld

Actueel project: Feed the Need

Door COVID-19 raken nog meer personen/ gezinnen in de problemen. Sommigen heb-ben zelfs geen geld meer om eten te kopen. Nadat COVID-19 in maart ook in Roemenië alles platlegde, mochten er ook in ons cen-trum geen activiteiten meer plaatsvinden. Vanuit Stichting Asociația Divers (gelijke kansen voor iedereen in Târgu Mureș) kwam bij ons het verzoek of wij mee konden en wilden denken over een project ‘Feed the Need’. 

Meer ...De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110 

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen 

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties